Upišite se u listu zainteresiranih pa ćemo vas kontaktirati kad ponovo otvorimo upise. Tečaj će se održati u studenom 2022.

Tečaj se izvodi preko Google Meet platforme u grupama do 10 djece s učiteljem programerom.

  • 5 predavanja (jednom tjedno)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)


za tečaj 695 kn

Termini i upis

Imate li pitanja?

Uvod

ROBLOX Games Developer ili Razvojni programer igara u ROBLOX-u izvrsna je preporuka za učenike koji žele naučiti izrađivati igre u ROBLOX-u pomoću jezika LUA. Tijekom tečaja, predstavit će se osnove izrade 3D igara. Predstavit će se i elementi poput mehanike i logike igara te izrade 3D modela. Naši internetski tečajevi NISU internetski seminari niti kratki tečajevi na Youtubeu! Tijekom naših predavanja putem Interneta, svaki će učenik moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki će učenik moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i točno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Program tečaja

Cilj je predavanja upoznati se s okruženjem Roblox Studio. Učenici će naučiti osnove kako stvoriti predmete, objekte, odrediti vrstu materijala, boje i kako izmijeniti njihovu veličinu i položaj. Svaki će sudionik pripremiti vlastitu mapu i testirati je dodavanjem igrača.
Cilj je predavanja predstaviti osnovne elemente jezika LUA, poput varijabli, uvjetnih naredbi i upotrebe ovih vještina za programiranje sudara, interakcija između igrača i drugih predmeta u igri.
Nastavak na prethodno predavanje.
Cilj je predavanja napraviti opsežnu stazu s brojnim preprekama. Učenici će dizajnirati sustav kontrolnih točaka, a pomoću uređivača modela stvorit će različite faze koje sadrže statičke i pokretne prepreke. Koristeći jezik LUA, sudionici će, između ostalih, programirati Super Jump, prepreke koje uništavaju našeg igrača i privremene zasjede.
Cilj lekcije je naučiti o animacijama i interakcijama s manekenom. Naučit ćete osnove stvaranja animacije lika zajedno s interakcijom s objektom i aktiviranjem animacije nakon svakog pobjedničkog vala. Svaki će sudionik pripremiti svoju animaciju, a zatim je testirati u svojoj igri i stvoriti program koji će omogućiti aktiviranje animacije.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri