Vrijeme je da se prebacimo u svijet igre Among Us. Moramo pronaći Uljeza koji se sakrio negdje u labirintu. U zapisniku vam objašnjavamo najvažnije koncepte programiranja kao što su petlja, uvjet i varijabla. Isprogramirajte igru i pronađite put do Uljeza! Vi to možete!

  • 1 predavanje (radionica)

  • 2 x 45 min (trajanje)


besplatno 0 kn

Termini i upis

Imate li pitanja?

Uvod

Radionice za programere koji žele naučiti osnove programiranja u okruženju Scratch. To je intuitivna platforma idealna za prve korake u svijetu programiranja. Izrada skripti prikazana je u vizualnom obliku - blokovi u različitim bojama predstavljaju različite funkcije. Program se stvara njihovim raspoređivanjem u određene konfiguracije. Tijekom nastave napisat ćete program korak po korak i u svakom ćete trenutku moći vidjeti ishod projekta. Polaznici mogu ponijeti rezultate svog rada sa sobom i podijeliti ih sa svojim prijateljima.

Program tečaja

Cilj je ovog predavanja demonstracija izrade igre i programa pomoću Scratcha. Učenici će naučiti osnovne elemente ovog programskog okruženja, npr. interakcije među objektima, naredbe i uvjete.

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri