Nastava kreće u srpnju 2021. Kliknite ispod za točne termine.

Tečaj se izvodi preko Google Meet platforme u grupama do 10 djece s učiteljem programerom.

  • 4 predavanja (jednom tjedno)

  • 2 x 45 min (svako predavanje)


za tečaj 500 kn

Termini i upis

Imate li pitanja?

Uvod

Programiranje igara u ROBLOX-u izvrsna je preporuka za učenike koji žele naučiti izrađivati igre u ROBLOX-u pomoću jezika LUA. Tijekom tečaja, predstavit će se osnove izrade 3D igara. Predstavit će se i osnovni elementi poput mehanike i logike igara te izrade 3D modela.

Program tečaja

Cilj je predavanja upoznati se s okruženjem Roblox Studio. Učenici će naučiti osnove kako stvoriti predmete, objekte, odrediti vrstu materijala, boje i kako izmijeniti njihovu veličinu i položaj. Svaki će sudionik pripremiti vlastitu mapu i testirati je dodavanjem igrača.
Cilj je predavanja predstaviti osnovne elemente jezika LUA, poput varijabli, uvjetnih naredbi i upotrebe ovih vještina za programiranje sudara, interakcija između igrača i drugih predmeta u igri.
Cilj je predavanja napraviti stazu s preprekama. Učenici će sami osmisliti stazu s preprekama, dodati razne vrste prepreka i odrediti uvjete pobjede.
Cilj je predavanja dovršiti projekt i učiniti ga dostupnim zajednici Roblox.

za tečaj 500 kn

Termini i upis

Programirajte svoju budućnost već danas!

Upišite se na tečaj

Naši partneri